facebook instagram mail vocabulary

Vocabulary

Vocabulary
用語集

日本雑誌協会印刷証明付部数

日本雑誌協会が第三者機関である大手・中堅印刷会社加盟の印刷工業会の協力をもとに、客観的データに基づいて公表している雑誌の1号あたりの平均印刷部数。